MANDALA I ART-TERAPIA

 

                                                                                                                      

                                                                                                    powrót do:  www.ovskastudio.art.pl

Zajęcia  rozwojowo – twórcze

 

DRAMA I ARTYSTYCZNE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE,

MASKI, MANDALE I MALOWANIE INTUICYJNE:              

 

Te zajęcia są jak drzwi do wejścia w kontakt z taką częścią nas samych, która wie, widzi i czuje, i pomaga nam integrować wszystkie aspekty naszego życia poprzez obcowanie z obrazem naszej duszy. Odwołujemy się do pojęć archetypowych i symbolicznych.  Uczymy się zasad i prawideł świętej geometrii, która jest strukturą energetyczną wszystkiego co żyje.  Takie działania budzą duszę z letargu przetrwania w ciele i pomagają jej stworzyć własną STRUKTURĘ  o którą oprze swój

Autoportret duchowy.

 

Podróż do Środka  -  DUCHOWY  AUTOPORTRET  wg  5 przemian:

 

1. Spacer z Aniołem – tam gdzie rośnie Twoje Drzewo Życia.   odwiedź zakamarki swojego życia, cząstki Ciebie

 

2. Zdejmij Maskę, pokaż Twarz. odnalezionego wewnętrznego dziecka i zaopiekuj się nim

 

3. Sobowtóry, Bariery i Lustra Opowiadamy swoją historię językiem metafor i znaków 

 

4. Labirynt uczuć. zasada labiryntu w którym nie można się zgubić weryfikuje nasze dążenia – w naturze.

 

5. Twój Świat, Mój Świat Czy granice są potrzebne? Gdzie są Twoje, moje, nasze, ich? Co przekraczam? Progi i Przejścia.

 

Zapraszam na spotkania, które będą budowaniem Tęczowego Mostu pomiędzy naszym Cieniem a Światłem. Spotkania te nie jest terapią, lecz dają doświadczenie własnej doskonałości i kompletności (Światła), oraz możliwość zobaczenia różnych obszarów naszej psychiki, które tkwią w ukryciu (w Cieniu), i nie znajdując drogi wyjścia - trzymają nas w określonych ramach. Znajdując i integrując te miejsca możemy dopiero coś zmienić w swoim życiu.

To będą dni podarowane sobie na nawiązanie łączności z wewnętrznym obrazem, który wyświetla prawdę o Twoich uczuciach, potrzebach, niepokojach i marzeniach. Tak naprawdę Twoja dusza nie potrzebuje dużo czasu żeby zacząć mówić. Nie potrzebuje tygodni mentalnych analiz tego co zrobiłaś/ lub nie, czy tego co Ci się przydarzyło. Potrzebuje uczciwego spojrzenia prosto w twarz i głębokiego skupienia na słuchaniu; obietnicy że nie zostawisz już tej części Ciebie o której usłyszysz... Pomocą w tym jest pewien szczególny dialog ciała i umysłu.

 

1. Spacer z Aniołem – tam gdzie rośnie Twoje Drzewo Życia.   

 

Wyobraź sobie że …

Jest przy Tobie Istota, która chroni Cię i prowadzi. Nigdy Cię nie opuszcza, zawsze wie czego potrzebujesz.

Wspiera Twoje myśli i działania.

Wyobraź sobie że…

Możesz wziąć ją pod ramię i odwiedzić wszystkie te zakamarki swojego życia, w których zostały cząstki Ciebie i brakuje Ci ich teraz.

Możesz zaglądnąć w dowolne sfery swojego obecnego życia i zobaczyć z innej perspektywy jakie ono jest.

Możesz nawet wypuścić się w te rejony, na które dotąd nie starczyło Ci czasu lub odwagi, gdzie umieściłeś swoje marzenia i wartości, które wg Ciebie są niemożliwe lub zbyt trudne do spełnienia.

Myślisz może że trzeba by być Aniołem…  Anioł na to, że gdyby tylko miał Twoje możliwości …

Połączcie siły.

 

2. Zdejmij Maskę, pokaż Twarz.

 

Spotkanie ze swoimi niepewnościami i niepokojami, oraz potrzebą chowania się za czymś; dotyczące odnalezienia w sobie wewnętrznego dziecka i zaopiekowania się nim. Jeśli jest skrzywdzone - wynagrodzić mu to, jesli kapryśne - zapytać czego potrzebuje. – W tym celu my potrzebujemy zdjąć maski, które zasłaniają naszą prawdziwą twarz i odczuć całym ciałem nowe połączenie z tym aspektem siebie samych.

Wykonanie osobistych masek twarzy rąk i stóp i doświadczenie własnych zachowań z tymi narzędziami. Dowiedz się kiedy naprawdę ich potrzebujesz. Wrażenie zdejmowania swojej maski jak "drugiej skóry" jest doświadczeniem podobnym do zrzucania skóry przez węża. Na masce malujemy wszystko to co chcemy pożegnać. Co to jest?

 

 

3. Sobowtóry, Bariery i Lustra …

 

Na kanwie znanych opowieści inscenizujemy Przedstawienie używając Masek, Tarcz, i Żywych Luster, Przejść i Ścian. Opowiadamy swoją historię językiem metafor i znaków . Budujemy sobowtóra: Lalkę (Katchinę).

 

 

4. Labirynt uczuć.

 

Zobacz jak zbliżasz i oddalasz się względem centrum. Jak szukasz i kołujesz w poszukiwaniu Źródła. Odnajdź je trwale w sobie. Zobaczymy swoje  uczucia w procesie przechodzenia przez fazy zbliżania się i oddalania od celów czy obiektów naszych pragnień – zasada labiryntu w którym nie można się zgubić weryfikuje nasze dążenia przez zagubienie rutynowego umysłu i przeżywamy czas zapomnienia się – w naturze. Tę medytację w ruchu polecam wszystkim którzy obawiają się zgubić, którzy planują przyszłość oraz szukającym zaufania do ścieżki która ich poprowadzi.

 

 

5. Twój Świat, Mój Świat - Mandala  

 

Budowanie wielkiej wspólnej Mandali, która ma Bramy Przejścia do Świętej Przestrzeni.

Czeka  nas praca i zabawa, która dotyczy relacji siebie w świecie i siebie w relacjach, porusza pojęcia sacrum i profanum, świętej geometrii… Czy granice są potrzebne? Gdzie są Twoje, moje, nasze, ich? Co przekraczam?  Czy jest możliwe bezgraniczne poczucie bezpieczeństwa? Podobieństwa i przeciwieństwa. Doświadczanie Piękna i Porządku,   które wypływają z nas. 

Uczymy się zarządzać sferami naszego życia w relacji ze światem zewnętrznym oraz wywoływać i doświadczać stan bezpiecznej wewnętrznej przestrzeni, która podlega naszej woli a nie zewnętrznym okolicznościom – dzięki niej mamy zawsze dobre warunki do przyjmowania życiowych zadań.

 

Zajęcia zbudowane są tak, aby wyzwolić zablokowaną energię przez ruch, dźwięk i rytm, obudzić wyobraźnię przez wizualizację, a poprzez działanie twórcze - nadać kształt wyobrażeniom. Odczuć i doświadczyć oddziaływanie tych wszystkich etapów porozumiewania się samego ze sobą, oraz zauważania i wyrażania „myślo-kształtów”,  które nosimy w swojej podświadomości . ARCHETYPY  I  SYMBOLE  są uniwersalnymi matrycami wpływającymi na nasze postrzeganie życia i znaczenia znaków w różnych kulturach.  Mandala (wyjaśnienie terminu poniżej) – przejawia się indywidualnie, w parach i w grupie.  Namaluj swój sen, marzenie, strach i zachwyt.  Namaluj swoją duszę.  Autoportret idealny i realny.

 

Spotkanie z intuicją, głosem własnej duszy, indywidualna i grupowa praca i zabawa w odnajdywanie własnych wizji, symboliki ukrytych znaczeń, nierozwiniętych możliwości, oraz  niedopełnionych marzeń. Głęboka relaksacja w sferze ducha i umysłu poprzez oddanie się w „ręce” podświadomego i nadświadomego Ja i podążenie za ich wskazówkami …

Cykl jest okazją do zestrajania się z własnym życiowym zadaniem, które może być realizowane w warunkach codziennego życia i jednocześnie w harmonii z biosferą planety, ponieważ  odkrywając wzorce umysłowo – emocjonalne i oczyszczając ich przepływ – przyczyniamy się do zaistnienia świata równowagi dla wszystkich i wszystkiego.

Wykształcając w sobie uważność, odpowiedzialność, dbałość i stabilną stałość - działamy na rzecz pokoju.

 

Bądź SOBĄ dla innych istnień!

 

Zajęcia nie wymagają szczególnych umiejętności, np. plastycznych.

 

Potrzebne:                 miękkie obuwie lub bose stopy, ubranie do ćwiczeń, ciepłe i nieprzemakalne buty i ubranie.

Ilość uczestników:     od 8 do 12 osób

Koszt:                         270  za jeden raz / 1080 za całość z góry

Miejsce:                    dom i ogród

Czas:                          intensywna 8 godzin 

 

 

TYLKO NA  ZAPISY:   e-mail: ovska@wp.pl  tel: 0604-946919

 

 

Prowadzenie:  Agnieszka Ziobrowska Mosak 

 

Przez większość lat dorosłego życia zajmowałam się głównie malarstwem, sztuką we wnętrzu oraz projektowaniem i realizacją witraży, nauką rysunku i malarstwa oraz nauką widzenia.  Potem zaczęłam prowadzić autorskie warsztaty wewnętrznej wizji w oparciu o ruch, wyobraźnię i działania twórcze.  W tej pracy korzystałam z dorobku C.G.Junga, z własnej praktyki i doświadczeń z mandalami, symbolami i archetypami, oraz kulturą Indian czy spuścizną starożytnych kultur. Wciąż inspiruję się naukami Babci Twylah Nitsch, Dhyani Ywahoo, Yogi Bhajana i Shiva Charana.  Nieustająco uczę się od Ziemi i Nieba, a dzieci, konie i przyroda sprawiają że po prostu JESTEM.

Uczestniczyłam w wielu spotkaniach, ceremoniach i warsztatach z tradycjii Indian Cherokee, m.in. w warsztatach Dhyani Ywahoo w Polsce, 6-letnim polsko-niemieckim treningu interpersonalnym pracy z duszą i ciałem,  oraz komunikacji pomiędzy nimi – językiem uczuć i emocji, prowadzonym przez dr Harveya Silver Fox Mette, oraz w wielu warsztatach inicjowanych przez Danutę Ogaoeno Kroskowską, m.in. w Kręgu Kobiet, doświadczając głębokiego znaczenia energii kręgu.

Współpracowałam z inicjatywami ekologicznymi tj: Zielone Brygady czy Tęczowa Dolina, oraz z zespołem Atman, w projektach ekologiczno-etnicznych. Współtworzę Krąg Kobiet.

Równolegle – od 2006r. – na nowo (po wcześniejszym z nią zapoznaniu w 1999) odkrywam siłę oddziaływania Kundalini Jogi wg systemu Yogi Bhajana. Ukończyłam pierwszy ogólnopolski roczny kurs nauczycielski I stopnia certyfikowany przez Kundalini Research Institute (USA), rozpoczęłam II poziom i dzielę się tą niezwykłą technologią na zajęciach, warsztatach i indywidualnie.

 

Termin „Mandala” poznałam studiując prace C.G.Junga .

Naprawdę jednak obrazy takie zafascynowały mnie dzięki wyprawie do Indii i Nepalu wiele już lat temu. Zaczęłam czytać, oglądać, malować... I zauważać je wszędzie. Zauważać że są one dla nas obrazem do uwewnętrznienia.  Osobista praca z mandalą przeprowadziła mnie przez trudne chwile życia.

Swoim doświadczeniem dzieliłam się m.in. na spotkaniach Festiwalu „Muzyka w Krajobrazie”, współpracując z galerią „Stary Dom”  w Nowym Sączu, „Galerią Harmonii” w Krakowie oraz na krakowskim i warszawskim Festiwalu dla Kobiet - Progressteron.

 

MANDALA – słowo pochodzące z sanskrytu, oznacza – KRĄG

 

 „We wszystkich kulturach i czasach pojawiają się podobne obrazy i formy.

Są odbiciem tego co wspólne dla wszystkich ludzi.

Takim zwierciadłem ludzkiej duszy i mapą świata jest mandala.

Ale czym konkretnie jest to dziwnie proste i harmonijne połączenie okręgu i kwadratu?

Nie jest tylko estetyczną kombinacją figur geometrycznych, lecz niezwykle bogatym i głębokim symbolem

ukazującym prawdę o człowieku i kosmosie, o relacjach między nimi i o drodze ku ostatecznemu celowi.

(…)

Makrokosmos posiada swoje odbicie w człowieku, który staje się mikrokosmosem.

Człowiek jest środkiem swojej względnej czasoprzestrzeni.

Cokolwiek jest z przodu, z tyłu, po prawej i lewej stronie staje się czterema kierunkami.

Cokolwiek jest ponad i poniżej staje się niebem i ziemią.

Co było wczoraj i będzie jutro, staje się przeszłością i przyszłością,

a centrum jest zawsze indywidualną świadomością „TU I TERAZ”

Mandala to nie tylko statyczny obraz, ale również podstawa rytuałów (…)

Wejście do wnętrza kręgu to przejście ze świata profanum do przestrzeni sacrum.

Trzeba przezwyciężyć samego siebie, osiągnąć nowy wymiar świadomości.

(…)

Najstarsze wizerunki tego typu sięgają paleolitu.

Plan mandali można odnaleźć w budowlach starożytnego Egiptu, Babilonu, Ameryki prekolumbijskiej, Jawy.

Podobną strukturę mają kamienne kręgi w Anglii, symbole australijskich tubylców czy chiński znak Jin-Jang.

Szczególne znaczenie zyskała mandala w hinduizmie i buddyzmie w ich odmianie tantrycznej.”

(Anna Czapnik  -  DROGA DO CENTRUM ŚWIATA)

 

 (+ labirynty; rysunki na piasku – Navaho; Kabała; systemy centrów energetycznych: czakr; plany kościołów, katedr, meczetów; rozety posadzek, sklepień, witrażowych okien; filozofia kwadratury koła; chińska zasada przemiany 5-ciu żywiołów; Kalendarz Majów; arabska ornamentyka; itd…)

 

Mandala w Europie.

 

Średniowiecze, nazwane przez Renesans czasem zacofania i ciemności,

w istocie tworzy podstawę następującego potem Odrodzenia!

Wieki średnie to czas –

mistyków (Hildegarda von Bingen maluje boski świat człowieka i komponuje niebiańską muzykę) ,

alchemii (materia prima spala się w oczyszczającym ogniu i przemienia w złoto =

w mandali mur ognia spala niewiedzę i oczyszcza świadomość, która staje się niezniszczalna) ,

rozwoju miast – z ich rynkami, katedrami, rozetami… – czas łączności z Obfitością Źródła.

K.G.Jung w swojej pracy nad psyche (duszą) poświęcił wiele uwagi obrazom,

które nosimy w podświadomości, a które warunkują nasze życie.